MAT HATTA BIN HASSAN

About MAT HATTA BIN HASSAN
Category : Rugby
Country : Malaysia
PENGLIBATAN DALAM SUKAN RAGBI

A Kejurulatihan : Tahap 2 ( bersama COBRA )

B Kepengadilan : Tahap 2

C Sains Sukan / Fisio : Tahap 1

D Jurulatih sekolah : SMS Tengku Abdullah, Raub
(1994 hingga 1999)
SMK Keratong
( 2002 hingga 2004 )
SBP Integrasi Kuantan
( 2005 hingga sekarang )E Jurulatih Daerah : Daerah Raub
(1994 hingga 1999)
Daerah Rompin
( 2002 hingga 2004 )
Daerah Kuantan
( 2005 hingga sekarang

F Jurulatih Negeri : MSS Pahang
(1994 hingga 1998)
( 2004 hingga sekarang )

D. PTPS Daerah : Daerah Raub
(1994 hingga 1999)

E. PTPS Negeri : MSS Pahang
( 2004 hingga sekarang )

Contact

Share now